takeNOW

Lejebetingelser

Leje af en stand
Ved bestilling af stand betales standlejen forud.
Endvidere afregnes der 12% ekskl. moms (15% inkl. moms) af standens omsætning (Salgskommission). Er man standlejer i 24 sammenhængende uger, eller booker 24 uger (Guld-pakke) fra booking start, så reduceres salgskommissionen til 10% ekskl. moms (12,5% inkl. moms)
Vi refunderer ikke standlejen.

Prisen for leje er afhængig af, hvor mange kvadratmeter du ønsker, eller det skal være en reol, vitrineskab, tøjstativ m.v. Kontakt personalet i butikken for oplysninger om priser på vores forskellige gulvstande eller læs mere under “priser”

Leje af stand indgås med de enkelte butikker, som er selvstændige juridiske enheder.

Højbjerg: Bjødstrupvej 20, 8270 Højbjerg CVR: 38339303 takeNOW Aarhus ApS

Egå: Egå Havvej 2L, 8250 Egå CVR: 40900772 takeNOW Egå ApS

Ebeltoft: Vestervej 7, 8400 Ebeltoft CVR: 40503862 takeNOW Ebeltoft ApS

Fredericia: Fuglsang Allé 12, 7000 Fredericia CVR: 40154841 takeNOW Fredericia ApS

Grenå: Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa CVR: 36984538 takeNOW Grenå ApS

Horsens: Priorsløkkevej 1, 8700 Horsens CVR: 41917377 takeNOW Horsens ApS

Ulovlige varer

Følgende varer må IKKE sælges eller nydes/bruges på standen:
– Ulovligt kopierede produkter
– Alkohol
– Tobak
– Våben
– Farlige materialer
– Pornografisk materiale
– Fødevarer
takeNOW forbeholder sig retten til at fjerne produkter eller varer, som ikke må sælges i butikken.

Værdifulde varer
Har du en vare af høj værdi, kan du leje et aflåst glasvitrineskab.

Ekstra rabat på din vare.
Du har muligheden for at sætte en ekstra rabat på dine varer, kontakt personalet og vi vil fortælle dig om dine muligheder.

Udbetaling fra dit salg
Der udbetales altid for en hel kalender måned af gangen, altså fra den første til den sidste dag i en måned, det kommer til udbetaling d. 15. i måneden efter, der vil samtidig med udbetalingen blive sendt en opgørelse.

Lejeperiode
Lejeperioden forsætter helt automatisk, hvis du ikke selv opsiger din stand senest 5 dage før din stand udløber.
Din lejeperiode vil altid automatisk blive fornyet med den korteste periode, ønsker du at betale for en længere periode, skal du selv ind og fornye din stand og vælge hvor lang en periode, du der ønsker at forlænge din stand med.
Ved opsigelse, skal standen være tømt og rengjort på den sidste dag i din lejeperiode inden kl. 12.00. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale har ret til at kontrollerer varerne, inden de tages med hjem. Butikkens personale har også ret til at få billed-ID. Lejer er selv ansvarlig for at få alle ting fra standen med. Som erhvervsdrivende kan du få tilsendt faktura på lejen (Du skal du selv gøre opmærksom på dette). Som privatperson skal første leje betales i butikken, derefter vil lejen blive fratrukket dit salg inden udbetalingen, såfremt du ikke selv har valgt at fornye din stand og betale online.

ALLE standlejere kan opsiges af takeNOW uden yderligere begrundelse med 1 dag.

Nedtagning
Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil takeNOW tømme den, og der vil blive opkrævet et gebyr på 250 kr. for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive takeNOW’s ejendom. Der tages forbehold for eventuelle ekstraomkostninger til bortskaffelse.

Standen skal være tom senest, sidste dag i din lejeperiode kl. 12.00.

Lejeperioden fortsætter automatisk med standard abonnement. Det er derfor vigtigt, at informere takeNOW, om at man ikke ønsker, at forlænge sin lejeperiode. Dette skal ske senest 5 dage før din lejeperiode slutter og via mail på info@takeNOW.dk eller via “afmeld” knappen på “Mit takeNOW”

Affald
Lejeren skal selv sørge for at fjerne affald, og sørger for at rydde op på standen.
Alle varer skal være indenfor standen, det er lejerens opgave at sørger for dette.

Prismærkning
Alle varer skal have prismærke, som udleveres af takeNOW gratis. Såfremt der ikke er prismærke på en vare, vil denne vare blive stillet væk, og man kan forespørge personalet om at se disse varer.

Tyveri, overvågning og alarm.
Alt tyveri er lejeres egen risiko, og vil ikke blive erstattes af takeNOW. Butikken har overvågning, samt alarm.

Ejendomsret
Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne.

Ændring af betingelser
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår.

Fortrolighed
Alle dine oplysninger behandles fortroligt. Vi samarbejder dog om nødvendigt med politiet, skat og andre myndigheder.

Ansvar/tyveri
takeNOW er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer. takeNOW har retten til at benytte butiksdetektiver, overvågning og alarm. Vi er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din erhvervsforsikring (HUSK AT GIVE BESKED TIL DIT FORSIKRINGSSELSKAB) som privatperson dækker din indboforsikring normalvis, dog opfordre takeNOW til at du kontakte dit forsikringsselskab, samt får det på skrift fra dem.